exhibitions:

2018 November 24 - December 19, The Secret Garden, Gallery Grafiska Sällskapet

2018 May 25 - 27, The Mobile Post Card Show, Insitut för Alles Mögliche, Art Spring Berlin, Germany

2018 April 7 - 28, Grafiska Sällskapet Här och Där, Husby Konsthall, Stockholm, Sweden